Ministr

Ministr® 3

Komplexný elektronický hlasovací a konferenčný systém

- elektronický systém pre riadenie a zaznamenávanie priebehu rokovaní pomocou jednotiek prepojených káblom SFTP Cat5e - napájanie PoE

Mobilný komplexný elektronický hlasovací a konferenčný systém

Mobilný komplexný elektronický hlasovací a konferenčný systém

 

Mobilný komplexný elektronický hlasovací a konferenčný systém Mobilný komplexný elektronický hlasovací a konferenčný systém

Informácie o priebehu zasadnutia, výsledky a ďalšie potrebné údaje sú počas rokovaní zobrazované videodatovým projektorom na plátno a tiež pomocou monitorov tak, aby všetci zúčastnení mali prehľad o rokovaní a jeho výsledkoch.

Vďaka archivovaným záznamom Vám používanie systému zabezpečí lepší prehľad a informovanosť o priebehu zasadnutia a o výsledkoch vykonaných hlasovaní. Elektronická forma dát vrátane zvukového záznamu Vám poskytuje možnosť jednoduchej prezentácie získaných dát a údajov na internete alebo v informačných kioskoch.

Ihneď po dokončení hlasovaní systém umožní zobraziť a vytlačiť menný zoznam účastníkov s ich voľbami v danom hlasovaní. Tento výpis je možné vytlačiť tiež dodatočne z archivovaných dát.

Pre lepšiu orientáciu pri rokovaniach možno na plátno premietať aktuálny návrh uznesenia, a to ako počas diskusie, tak pred samotným hlasovaním.

Mobilný komplexný elektronický hlasovací a konferenčný systém Mobilný komplexný elektronický hlasovací a konferenčný systém Mobilný komplexný elektronický hlasovací a konferenčný systém